IT Konsulent

Virksomheder, der ønsker at digitalisere, kan få hjælp fra Workflow til at starte processen og identificere fokusområder

Digitaliseringskonsulent

Workflow er Digitaliseringskonsulent og uvildig rådgiver i Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og Digitalisering! Langt de fleste virksomheder ved godt, at de bør gå i gang med en digitaliseringsproces af en eller anden art. De ved bare ikke, hvor de skal starte eller hvad de skal fokusere på. Derfor har Staten etableret Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion og Digitalisering som har godkendt et mindre antal uvildige rådgivere der kan hjælpe med netop disse processer og Workflow er med på banen – som rådgiver samt IT Projektleder.

Se om du kan få økonomisk støtte til dit udviklingsprojekt her: smvdigital.dk

IT Projektstyring

Ved ethvert IT udviklingsprojekt, kan Workflow være jeres sikkerhed for, at processen har fremdrift efter ønske. Workflow kan træde til i et eller flere af projektets stadier hvadenten det er i idéfasen, analysefasen, programmeringsfasen eller implimenteringsfasen. Workflow kan også varetage enkelte delelementer i projektet såsom leverandørstyring, risikoanalyser o.a.

Indkøbskonsulent

Når I står overfor større digitale anskaffelser, kan Workflow hjælpe jer med behovsanalysen, indhentning af tilbud, leverandørstyring og opfølgning.
Eksempler på anskaffelser:

  • Computerudstyr til grafiske arbejdsstationer
  • Professionelt fotoudstyr
  • Scannerudstyr
  • Grafiske skærme
  • DAM – Billeddatabaser

Processoptimering

I en arbejdsgang der involverer digitale billeder som f.eks. Fotografering, RAW konvertering, Efterbehandling, Klargøring til tryk osv, kan Workflow analysere jeres nuværende arbejdsgange og komme med forslag til ændringer, der i sidste ende kan optimere jeres anvendelse af tid og ressourcer.

Digitaliser med Workflow, omdan potentiale til virkelighed!

Lad vores ekspertise føre dig gennem den digitale transformation med succes.

Aftal et uforpligtende kaffemøde og hør mere om mulighederne

Ring 60 77 04 65